Persbericht van Woonveste.
Persbericht van Woonveste. (Foto: )

Woonveste steunt landelijke actie tegen verhuurderheffing

  Zakelijk

Zo'n 200 wooncorporaties dienen bezwaar in tegen de verhuurderheffing. Dit is een extra belasting op sociale huurwoningen die wooncorporaties betalen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat, inzetten voor de volkshuisvesting. Ook Woonveste doet mee aan deze actie.

REGIO - Eric van den Einden, directeur-bestuurder van Woonveste, licht toe: "We investeren liever in het bouwen, onderhouden en verduurzamen van betaalbare woningen. En wij niet alleen. Wij maken samen met de Woonbond bezwaar tegen de heffing. Dus ook onze huurders onderschrijven deze protestactie en onderkennen de problemen op de woningmarkt. Mede namens hen tekenen wij bezwaar aan."

Extra belasting

Wooncorporaties halen hun inkomsten uit de huur die huurders elke maand betalen. Inmiddels verdwijnt van elke huurder twee maanden huur direct in de staatskas. Op die manier betalen mensen in een sociale huurwoning extra belasting. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in onderhoud en verduurzaming van hun woningen, en nieuwe betaalbare woningen. Deze extra belasting is ooit ingevoerd om de staatskas op orde te krijgen. Nu de regering een begrotingsoverschot heeft, zou dit geld weer bestemd moeten worden voor de lokale woningmarkt. Dus maken de wooncorporaties principieel bezwaar met als doel Den Haag ertoe te bewegen de extra huurdersbelasting af te schaffen, of op z'n minst het geld te investeren in de woningmarkt.

#ikwileenhuis

Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee honderden woningzoekenden hun vaak schrijnende verhaal delen. Deze verhalen zijn te lezen op wooncrisis.nl.

Meer berichten