Het is de bedoeling om in totaal zestien woningen te realiseren: acht rijwoningen en acht patiobungalows.
Het is de bedoeling om in totaal zestien woningen te realiseren: acht rijwoningen en acht patiobungalows.

Samen bouwen in Geerpark

  Zakelijk

In Geerpark in Vlijmen wordt in de nieuwe fase 'Tot Morgen', ten noorden van het centrale park, ruimte geboden aan zestien woningen. Uniek aan de woningen is dat de toekomstige bewoners zelf de regie in handen hebben; zij kunnen gezamenlijk hun woningen ontwikkelen en (laten) bouwen.

VLIJMEN - Het initiatief voor dit project is genomen door Betaalbaar Wonen Heusden (BWH). Zij hebben voor dit project de vereniging 'SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK.' opgericht. Al sinds 2016 zijn Woonveste en de gemeente in gesprek met beide partijen over een project in Geerpark. Het laatste jaar hebben de gesprekken zich toegespitst op zestien kavels in Tot Morgen. Het college van Heusden heeft op dinsdag 20 november ingestemd met de grondverkoop. Wethouder Mart van der Poel licht toe: "Belangrijk voor Woonveste en ons is dat we hiermee betaalbare woningen voor starters én senioren realiseren; twee belangrijke doelgroepen die ook in de woonvisie en het coalitieakkoord benoemd zijn."
Het is de bedoeling om in totaal zestien woningen te realiseren: acht rijwoningen en acht patiobungalows. Het bijzondere aan dit project is dat toekomstige bewoners zelf hun woning kunnen samenstellen; een vorm van co-creatie. Ook worden de woningen 'nul-op-de-meter'. Dit betekent dat de woningen evenveel energie opwekken als de bewoners verbruiken.
De komende periode gaat de vereniging op zoek naar geïnteresseerden. Zij zijn van harte welkom op 13 december tijdens een informatiebijeenkomst. Aanmelden kan via info@samenbouwen.in, of telefonisch contact opnemen met 040-2423223.

Meer berichten