Net als vorig jaar wordt er tijdens het Alzheimer Café op donderdag 26 september in Sint Janshof in Vlijmen stilgestaan bij Wereld Alzheimer Dag. Daarnaast wordt natuurlijk het 5-jarig bestaan gevierd.
Net als vorig jaar wordt er tijdens het Alzheimer Café op donderdag 26 september in Sint Janshof in Vlijmen stilgestaan bij Wereld Alzheimer Dag. Daarnaast wordt natuurlijk het 5-jarig bestaan gevierd. (Foto: )

Alzheimer Café Heusden viert 5-jarig bestaan

  Verenigingen

Op zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag waarbij wereldwijd met diverse activiteiten aandacht geschonken en bewustzijn gecreëerd wordt voor een groeiend probleem. Zo ook het Alzheimer Café in de gemeente Heusden die tevens haar 5-jarig bestaan viert met haar cliënten en mantelzorgers.

door Marjolijn van Spaandonk

DRUNEN - Het Alzheimer Cafe is een landelijke formule die 5 jaar geleden, op initiatief van een teamleider van zorgwooncentrum Sint Janshof in Vlijmen, voet aan wal zette in de gemeente Heusden. Het lotgenotencontact en de informatieve rol staan centraal in de maandelijks terugkerende bijeenkomsten van het Alzheimer Café. "Opmerkzaam is dat mensen heel doelgericht op de thema-avonden komen", zegt Mary van Son van Schakelring en gespreksleider bij het Alzheimer Cafe. "Het is afhankelijk van de dementie fase waarin de cliënt zich begeeft. Wanneer de diagnose net gesteld is, gaat de cliënt vaak nog mee en ervaart dat hij of zij niet alleen is in de vergeetachtigheid. Dat geeft vaak veel geruststelling." Naar mate de ziekte vordert komen thema's als dagbesteding, de verzorgingsmogelijkheden en notariële zaken aan bod. "

Dementie

De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie waarbij cliënten geleidelijk achteruitgaan. Dementie is echter wel een onomkeerbaar proces. "Dementie is meer dan alleen vergeetachtigheid", legt Mary uit. "Cliënten verliezen de vaardigheid om gegevens op te nemen en te verwerken, kunnen het dagelijks leven niet meer overzien en het ontbreekt hen aan inzicht in het dagelijks functioneren."
Iemand met dementie verliest de grip op het leven en raakt steeds meer afhankelijk van de mantelzorger. Door een toenemende vergijzing is dit een groeiend probleem. "We worden steeds ouder waardoor de kans op dementie toeneemt", aldus Mary. "De aanwas van mantelzorgers wordt echter alleen maar kleiner."

Ervaringsdeskundige

Dat dementie een grote wissel trekt op de hele familie heeft Marion Arends, gespreksleider bij het Alzheimer Café vanuit ContourdeTwern, aan den lijve ondervonden. Zowel haar moeder (86) als schoonmoeder (82) werden door deze ziekte getroffen. "Mijn moeder begon missers in het huishouden te maken", vertelt Marion. "Zoals champignons in de azijn zetten. Na een gesprek met mijn vader hebben we haar voorgesteld de huisarts te bezoeken. Dat is vaak een drempel omdat ze vaak zelf niet in de gaten hebben hoe vergeetachtig ze zijn." De huisarts stuurde hen direct door naar de geriater waar onderzoek werd gedaan. "Dat moment was erg sneu", herinnert Marion zich. "Ze zag zelf dat ze de testen niet goed had gedaan en was daar verdrietig van." Uit de uitslag bleek dat ze direct opgenomen kon worden. Marion: "Maar mijn moeder heeft altijd gezegd niet naar een tehuis te willen gaan. Met hulp van mijn vader en alle familieleden hebben we dat kunnen voorkomen."

Omgaan met dementie

Voor Marion was de uiterlijke achteruitgang meer confronterend dan de geestelijke. "Elke week bezocht ze de kapper", vertel Marion. "Ze nam het initiatief niet meer. De aanblik was niet meer mijn moeder. Dus ik schakelde een thuiskapper in." Heel pijnlijk is het onvermijdelijke moment waarop je als naaste niet meer herkend wordt. Daarnaast neemt de zorg en belasting voor de mantelzorg alleen maar toe. "Je moet zoeken naar de juiste balans en jezelf niet vergeten", is het advies van Marion. "Vergroot je netwerk en deel de zorg met zoveel mogelijk mensen." Daarnaast is het erg helpend als de omgeving goed weet om te gaan met dementie. "Het is een leerproces", erkent Marion. "Zo herkende mijn moeder haar man niet meer, maar hebben ze wel een erg leuk gesprek met elkaar over hem gehad in de derde persoon. Probeer creatief te zijn en sluit aan bij wat de cliënt vroeger interessant en leuk vond." De gemeente biedt diverse ondersteuningscursussen voor mantelzorgers aan.

Jubileumeditie

Het Alzheimer Café vindt iedere vierde donderdag van de maand van 20.00 tot 21.30 uur plaats in Woonzorgcentrum Sint Janshof aan de Kees Klerxstraat 40 in Vlijmen. De thema-avonden wisselen van onderwerp en worden vooraf aangekondigd. Donderdag 26 september staat het Alzheimer Café in het teken van het 5-jarig bestaan. Een gezellige muzikale avond met optredens van meidenkoor 'Woest genoegen' die oude herkenbare liedjes ten gehore brengt.

Meer berichten