Vanaf 10 juli is iedereen van harte welkom in de 'Hallo Alles voor Mekaar' koffiecorner in de Jumbo in Vlijmen. Foto: Yuri Floris Fotografie
Vanaf 10 juli is iedereen van harte welkom in de 'Hallo Alles voor Mekaar' koffiecorner in de Jumbo in Vlijmen. Foto: Yuri Floris Fotografie (Yuri Floris Fotografie)

Minister bezoekt Alles voor Mekaar

  Verenigingen

Hugo de Jonge, minister van 'Volksgezondheid, Welzijn en Sport', brengt Stichting 'Alles voor Mekaar' op woensdagmiddag 10 juli een werkbezoek. Beide partijen kijken met veel enthousiasme uit naar een nadere kennismaking in hun nationale én lokale strijd tegen eenzaamheid!

door Marjolijn van Spaandonk

VLIJMEN - Het werkbezoek van de minister is de kroon op hun inzet de afgelopen anderhalf jaar. "Maar", vullen Bas Groenendijk en Alexander van Weert, de grondleggers van de stichting, direct nuchter aan: "Het gaat om de inwoners van onze gemeente. We willen en kunnen dit niet alleen, we moeten dit samen doen." Daarmee doelen zij op het vinden en verbinden van hulpbehoevende en eenzame mensen met behulpzame vrijwilligers, de supporters van 'Alles voor Mekaar'.
Een lokaal initiatief dat aansluit bij de nationale strijd tegen eenzaamheid dat niet onopgemerkt is gebleven in Den Haag. Het programma van het maar liefst twee uur durende werkbezoek wordt gestart met het de officiële opening van de 'Hallo Alles voor Mekaar' koffiecorner in de Jumbo. "We proberen op een creatieve manier hulpbehoevende mensen te vinden en de drempel zo laag mogelijk te houden", legt Alexander uit. "Jumbo is als organisatie aangesloten bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Daarop hebben wij hen benaderd met het idee een koffiecorner in de supermarkt in te richten als zichtbaar en herkenbaar aanspreekpunt voor hulpvragen en supporters. Er werd erg enthousiast op gereageerd en actie op ondernomen." Om een breder draagvlak te creëren worden er, naast de nationale, ook Lokale Coalities tegen Eenzaamheid gevormd.
Deze middag worden diverse lokale organisaties, instellingen en inwoners in de gelegenheid gesteld om een intentieverklaring te tekenen. "Met een handtekening op een groot bord verbind je je symbolisch aan de gezamenlijke strijd tegen eenzaamheid", aldus Bas. "Iedereen kan daaraan bijdragen." Voor een nadere kennismaking met de stichting gaat Minister De Jonge tevens in gesprek met enkele hulpvragers en supporters.

Programma werkbezoek

Stichting 'Alles voor Mekaar' verwelkomt Minister De Jonge op woensdag 10 juli om 15.00 uur op 't Plein in Vlijmen om vervolgens de 'Hallo Alles voor Mekaar' koffiecorner in de Jumbo officieel te openen. In een tent op 't Plein voert de minister om 15.30 uur gesprekken met supporters en hulpvragers. Om 16.00 uur wordt de intentieverklaring door betrokken partijen getekend. Iedereen is hierbij van harte welkom! Graag uw aanwezigheid vooraf even aanmelden op 073-2008888 of op www.allesvoormekaar.nu.

Meer berichten