André van Hulten (midden) en Frans van Delft van VVN Heusden zetten zich in voor een veilige leefomgeving. Foto: Yuri Floris Fotografie
André van Hulten (midden) en Frans van Delft van VVN Heusden zetten zich in voor een veilige leefomgeving. Foto: Yuri Floris Fotografie (Foto: Yuri Floris)

Veilig op weg in de gemeente Heusden

  Verenigingen

Veiligheid in het verkeer vraagt permanente aandacht. Ook in de gemeente Heusden. Dat geldt niet op de laatste plaats nu het lente is en mensen er weer meer met de fiets en te voet op uit trekken. Een veilige leefomgeving omvat verschillende samenhangende thema's. Het is dan ook belangrijk dat gemeente, organisaties en inwoners hierbij samenwerken. Dit is de mening van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Heusden.

door Hans van den Eeden

REGIO - Bestuursleden André van Hulten en Frans van Delft vertellen dat Veilig Verkeer Heusden een samenvoeging is van de afdelingen uit de voormalige gemeenten Drunen en Vlijmen. De activiteiten zijn omvangrijk. Het doel is dat iedereen veilig over straat kan gaan. "Speciale aandacht hebben kwetsbare groepen, zoals scholieren en senioren. We zijn dan ook actief betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de verkeersexamens voor scholieren. Heel belangrijk. Want kinderen kunnen vaak nog niet alle gevaren inschatten", aldus Frans van Delft: "Zo wordt de snelheid van andere weggebruikers in veel gevallen onderschat.

Fietskeuringen

Een bijzondere activiteit is ook het keuren van fietsen van scholieren door VVN. André van Hulten: "Ouders hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de fietsen in orde zijn. VVN afdeling Heusden onderhoudt daartoe contacten met de basisscholen. Verder staat preventie op andere gebieden hoog in het vaandel. Een voorbeeld is de aandacht voor het veilig rijden met een scootmobiel. Als afdeling van VVN Heusden geven we informatie over welke specifieke regels er voor rijders van een scootmobiel gelden." Senioren krijgen jaarlijks opfriscursussen aangeboden. Onlangs werd deze cursus met groot succes in Elshout en Vlijmen verzorgd. Ook worden er adviezen voor het rijden met een E-bike gegeven.

Appen op de fiets

Het actieve bestuur wijst erop dat alle weggebruikers zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Gewezen wordt op het appen op de fiets. Uit onderzoek is gebleken dat driekwart van de 18- tot 24-jarigen met de telefoon in de hand fietst. Wie na 1 juli al append op de fiets wordt betrapt, krijgt een boete van 95 euro. Automobilisten die betrapt worden krijgen een boete van 240 euro. Verkeersdeelnemers moeten ook attent zijn op onverwachte situaties, bijvoorbeeld bij basisscholen. Daar wordt vaak veel te hard gereden.

Samenwerken

VVN werkt samen met tal van instanties, zoals de politie. Soms wordt een beroep op VVN gedaan om als verkeersregelaar op te treden. Maar VVN doet meer. Van Hulten: "Zo geven we de gemeente regelmatig advies bij onveilige verkeerssituaties." In dit Gemeentelijk Verkeersveiligheidsoverleg worden knelpunten besproken. Ook werkt VVN Heusden nauw samen met het Gehandicapten Platform Heusden. Samen verzorgen zij de scootmobielcursussen.
VVN Heusden blijft vanwege het vele werk dat verricht moet worden op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Meer info op www.heusden.vvn.nl.

Meer berichten