Deelnemers in actie bij één van de GALMplus beweeglessen.
Deelnemers in actie bij één van de GALMplus beweeglessen. (Foto: Stichting de Schroef)

Beweeglessen GALMplus gaan door in de zomer!

  Verenigingen

In december 2018 heeft Stichting de Schroef een tweetal testdagen georganiseerd, waarna ouderen konden starten met GALMplus. GALMplus is een beweegprogramma, gericht op ouderen met een chronische aandoening en/of lichamelijke beperking. In de zomerperiode gaan deze beweeglessen op diverse locaties verder, met dank aan een financiële bijdrage van het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

HEUSDEN - Net als Stichting de Schroef streven het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo er naar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Juist voor mensen met een chronische aandoening is het belangrijk dat er continuïteit in het beweegaanbod is. In de zomerperiode zijn immers veel mensen op vakantie en zijn er vaak geen (sport)lessen. Dat betekent dat de thuisblijvers zich eenzaam kunnen voelen. Daarom is Stichting de Schroef de eerder genoemde fondsen dankbaar voor deze financiële impuls. Met hun bijdrage kunnen we realiseren waar we voor staan: iedereen kan meedoen, ook in de zomer!

Interesse in deelname?

Naast dat de huidige GALMplus-deelnemers nu in de zomer kunnen blijven bewegen, is dit ook een mooi moment voor mensen die interesse hebben in GALMplus en de lessen willen uitproberen. Heeft u interesse om deel te nemen? Neemt u dan contact op met buurtsportcoach Lian van de Veerdonk (06-30154923 - lian.vandeveerdonk@stichtingdeschroef.nl) of Sebastiaan Verweijen (06-23869879 - sebastiaan.verweijen@stichtingdeschroef.nl).

Meer berichten