Bosheksen ritueel en spannende prijsuitreiking

  Verenigingen

Het Voorjaarsfestival 2019 was een enorm succes! Een zeer gestage stroom bezoekers liep op 14 april het bospad in van het prachtige natuurgebied. Natuur & Milieu waren de uitgangspunten bij de vele (doe)activiteiten. Zo waren er onderdelen voor het vermeerderen van kennis, maar ook voor het vergroten van de liefde voor de natuur en voor het vergroten van biodiversiteit in de gemeente Heusden. Ook waren er onderdelen gericht op het verminderen van (zwerf)afval. De bedenkster en initiatiefneemster mevrouw Tonny van de Wiel en de bijna 30 vrijwilligers waren, net als de ruim 300 jonge en oude(re) deelnemers, erg tevreden over dit vrij unieke Voorjaarsfestival.

DRUNEN - De diverse quizzen werden massaal ingevuld. Iedereen was erg fanatiek en alle hulplijnen werden ingezet, zelfs het internet. En geen wonder, want er zijn leuke en bijzondere prijzen te winnen, zoals onder andere entreekaartjes voor het Natuurmuseum Brabant of voor het BiesboschMuseumEiland. Maar je kunt ook VIP-rondleidingen winnen (voor 20 personen of je hele klas of je team). Bij bijvoorbeeld de VIP-wandeling zie je eerst een korte film waarin je het natuurgebied van boven ziet, dus zoals een vogel het ziet of jij het vanuit een luchtballon kunt zien. Daarna ga je met de gids op pad. Natuurlijk zijn er nog meer prijzen te winnen. Dus kom allemaal!

De natuur kent geen afval

De natuur kent alleen grondstoffen en maakt van deze (natuurlijke!) materialen/bouwstenen steeds iets nieuws. Eigenlijk is de natuur al miljarden jaren 100% aan het 'recyclen'! Tegenwoordig zijn er veel 'nieuwe' materialen, de natuur kan hier niets meer mee. We kunnen die materialen gelukkig wel op een andere manier 'recyclen' en 80% wordt zo tegenwoordig al nuttig hergebruikt. Nederlanders gooien per jaar veel afval weg: gemiddeld per persoon 500 kg! Ruim de helft daarvan leveren we gescheiden in. Dat kan beter, want veel van wat nuttig toegepast kan worden, wordt nog steeds zomaar weggegooid, helaas ook in de natuur. We kunnen nog veel van de natuur leren!

Bosheksen ritueel

Tijdens het Voorjaarsfestival werd - met afval - ook hard gewerkt aan iets nieuws. Knotwilgen moet je om de paar jaar snoeien. Je kunt de wilgentakken daarna versnipperen of verbranden, maar dat laatste is NATUURlijk niet slim voor het milieu. Beter is het om er iets nuttigs van te maken, je kunt er mee vlechten. Het vlechten met wilgentenen is één van de oudste tradities in Nederland en wordt vandaag de dag nog steeds met de hand gedaan. Op 14 april namen de deelnemers aan die mooie oude traditie deel. Inmiddels is het hoogste punt van de sfeervolle schuilhut bereikt en dit gaan we op 19 mei a.s. vieren met het bosheksen ritueel, een nog oudere traditie.

Spannende prijsuitreiking

Op zondag 19 mei 2019 start om 14.30 uur het bosheksen ritueel en aansluitend is de spannende prijsuitreiking, wederom in het prachtige natuurgebied aan de Duinweg 68 in Drunen. We nodigen alle deelnemers aan het Voorjaarsfestival hiervoor uit. Wie wil komen kijken, is van harte welkom. Wel graag iedereen een kwartier voor aanvang aanwezig zijn, zodat het ritueel niet verstoord wordt. Meer informatie: www.natuurenmilieuheusden.nl. Ook de laatste foto's van het Voorjaarsfestival 2019 zijn hier binnenkort te bekijken. Aanmelden: info@natuurenmilieuheusden.nl.

Meer berichten