De vredeswandeling vertrekt op donderdag 20 september om 13.30 uur vanaf de protestante kerk in Vlijmen.
De vredeswandeling vertrekt op donderdag 20 september om 13.30 uur vanaf de protestante kerk in Vlijmen. (Foto: )

Vredesweek met wandeling en kerkdienst

  Verenigingen

Vrede is nog ver weg. Jong en oud in Irak en Syrië, in Colombia, Zuid-Soedan, in Bosnië, ieder op zijn manier. Allemaal willen ze leven in een samenleving waar er zorg is voor elkaar. Ze voelen verantwoordelijkheid voor de generaties die na hen komen. Deze positieve inzet van generaties voor vrede wordt helaas dagelijks bedreigd. Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo. Maar dat weerhoudt ons, de huidige generatie er niet van om in de vredesweek aandacht te vragen voor vrede.

VLIJMEN - De oecumenische werkgroep organiseert tijdens de vredesweek een vredeswandeling en een oecumenische vredesdienst. De wandeling is op donderdag 20 september en vertrekt vanaf de protestante kerk in Vlijmen om 13.30 uur. De wandeling duurt ongeveer een uur. Na afloop drinken de deelnemers in de kerk nog een kop koffie of thee. De oecumenische vredesdienst is op vrijdag 21 september in de protestante kerk en begint om 19.00 uur. Voorgangers zijn dominee M. Trapman en diaken A. Hermans. Koor amazing verleent medewerking aan deze dienst. Na de dienst is er koffie en thee. De organisatie hoopt dat er verschillende generaties aan deze vredesweek activiteiten mee doen.

Meer berichten