Het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk sleepte maar liefst 10 medailles in de wacht.
Het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk sleepte maar liefst 10 medailles in de wacht.

Geslaagd verbroederingsfeest in Drunen

  Verenigingen

We schrijven zondag 10 juni als een aantal gildebroeders en -zusters van Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk zich gereed maakt om af te reizen naar buurtdorp Drunen. Op uitnodiging van het Sint Hubertus Gilde uit Drunen nemen zij, samen met diverse andere gilden uit de regio, deel aan het verbroederingsfeest dat door het Hubertus Gilde uit Drunen is georganiseerd.

DRUNEN - De dag begon met een gildemis die werd gehouden in de zaal van de voetbalclub uit Drunen. Na de mis was er een korte rondgang door het dorp die eindigde op het schutsterrein. Voorafgaand aan deze korte tocht werd er gevendeld voor de kerk en voor de burgemeester. Als gemeld was niet alleen Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk te gast bij het Sint Hubertus Gilde, maar ook een aantal overige gilden uit de directe omgeving. Er werd onder gunstige weersomstandigheden gestreden om het behalen van de diverse zilverprijzen en de daaraan verbonden titels. Dat de gildebroeders en –zusters van het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk het schieten nog steeds goed in de vingers hebben, getuigt het feit dat er door dit gilde maar liefst tien prijzen werden binnengehaald. Van deze tien waren er vier voor de "zusters" waarvan er enkelen nog maar een korte tijd onder de boom opereren. De dag werd beëindigd met de prijsuitreiking waarna er nog even gezellig werd (na)gefeest. Het Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk dankt de overheid van het Hubertus Gilde voor de uitnodiging voor dit verbroederingsfeest. Het mag gezegd worden dat het en geslaagde dag was. Mocht u als lezer geïnteresseerd zijn geraakt, kom dan eens langs op het schutsterrein van Gilde Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk aan de Meerdijk (nabij de Emmamolen).

Meer berichten