De Drunense Duinenloop brengt een gevoel van saamhorigheid onder sporters, publiek, sponsors en vrijwilligers.
De Drunense Duinenloop brengt een gevoel van saamhorigheid onder sporters, publiek, sponsors en vrijwilligers. (Foto: )

10e Drunense Duinenloop in centrum Drunen

  Sport

Op zondag 17 maart is het tien jaar geleden dat het hardloopevenement de Drunense Duinenloop, georganiseerd door Atletiek- en Wandelvereniging DAK, van locatie veranderde van de Sportlaan naar het centrum van Drunen. Het blijkt een mooie stap voorwaarts voor alle partijen.

DRUNEN – De voornaamste reden om het evenement te verplaatsen naar het centrum van Drunen is om de Drunense Duinenloop meer onder de aandacht van het publiek te krijgen. "In tegenstelling tot de locatie aan het sportpark kan het publiek nu rondlopen in een bruisend winkelcentrum", aldus Wallie Span, DAK-commissielid Drunense Duinenloop en opbouwvrijwilliger. "Ook kunnen we hier jeugdlopen organiseren. De verplaatsing naar het centrum heeft echt meerwaarde gebracht. Het evenement geniet meer aanzien en is aantrekkelijk voor alle partijen; de deelnemers, het publiek, de sponsors en de organisatie." De lopers worden door het publiek warm onthaald bij de finish op het Raadhuisplein en de commerciële partners van het evenement zijn beter in de gelegenheid zich te profileren. De Drunense Duinenloop draagt op deze wijze bij aan een levendige en sportieve kern van de gemeente Heusden. "De overgang naar het centrum omvat meer organisatiewerkzaamheden door regelgevingen, het verkeer, facilitaire zaken en vergunningen", bekent Wallie. "Maar we hebben als organisatie een professionaliteitsslag kunnen maken en de vele positieve reacties maken alles meer dan waard." Collega vrijwilliger en medeverantwoordelijk voor de op- en afbouw van het centrum, Fred van der Veeken, beaamt dit: "De eerste keer in het centrum was pittig maar de opvolgende jaren kwam de vaart erin omdat iedereen zijn vaste taak en rol weet. Op tijd klaar zijn is en blijft een uitdaging, maar dat is tot nog toe altijd gelukt." Met zo'n 25 vrijwilligers gaat zondag de opbouw om 07.00 uur van start met de fuik als startpunt. Er worden 300 dranghekken en toiletvoorzieningen geplaatst, het plein wordt voorzien van water en elektra, van een geluidinstallatie en led scherm, twee podiums en start- en finishpoorten. Tijdens het verloop van de wedstrijden bewaakt Fred de voortgang op het parcours bij de fuik. "Op een verdwaalde auto op het parcours na zijn er weinig bijzonderheden voorgevallen in die tien jaar", vertelt Fred. "Opvallend zijn wel altijd de barefoot runners, die op blote voeten lopen. Veel bewondering heb ik voor de lopers die het zichtbaar zwaar hebben en het toch volhouden tot de finish. Ik doe het ze niet na!" Zondag zijn Wallie en Fred met hun collega vrijwilligers in het centrum voor de tiende maal in touw om het bruisend hart van de Drunense Duinenloop op te bouwen. "De onderlinge samenwerking is prima", aldus de heren. "Ongeacht de weersomstandigheden is het altijd een leuke gezellige dag." In de avonduren, na de afbouw, sluiten de vrijwilligers gezamenlijk de dag af met een welverdiend drankje.
Kijk voor meer informatie op www.drunenseduinenloop.nl.

Meer berichten