GroenLinks Heusden wil dat de prachtige, gezonde bomen op de Zeedijk tussen Elshout en Doeveren bij een renovatie van het fietspad behouden blijven.
GroenLinks Heusden wil dat de prachtige, gezonde bomen op de Zeedijk tussen Elshout en Doeveren bij een renovatie van het fietspad behouden blijven. (Foto: )

GroenLinks Heusden: 'Spaar de bomen op de Zeedijk'

  Politiek

Op de Zeedijk tussen Elshout en Doeveren staan prachtige oude essen die inmiddels al zo'n 75 jaar oud zijn. Heerlijk is het om daar langs en tussen te fietsen. Er is echter een probleem: door de worteldruk van de bomen is het fietspad dat er ligt dringend aan renovatie toe.

ELSHOUT - GroenLinks Heusden heeft de gemeente gevraagd om bij die renovatie de bomen te sparen. Deze markante bomen zijn namelijk schitterende elementen in het landschap. Voor natuur en gezond milieu van groot belang. Zij houden fijnstof vast, filteren koolstofdioxide uit de lucht, zetten deze vast in hout en geven zuurstof vrij en zijn daarmee van groot belang voor onze luchtkwaliteit. Deze bomen geven niet alleen het landschap karakter, zij zorgen ook voor biodiversiteit; een leefgebied voor vogels, insecten en zoogdieren.

Puur genieten

Voor de fietsers en wandelaars is het puur genieten qua zicht, schaduw, beschutting, leven en rust. De bomen zijn inspirerend door hun vorm, kleur, geur en geluid. Bomen zijn al bij al van groot belang voor en goede gezonde leefomgeving. Met het kappen daarvan moet dan ook bijzonder terughoudend worden omgegaan.

Betrokken partijen

In haar antwoord laat de gemeente Heusden weten zich natuurlijk te willen inspannen om zoveel mogelijk van de bomen op de Zeedijk te behouden. Zij zegt te zoeken naar een goede oplossing voor "alle betrokken partijen". Een wat duister en weinig zeggend antwoord, zo vindt GroenLinks Heusden. Want welke partijen spelen hierin dan eigenlijk een rol?

Goede voorbeelden

Temeer omdat er al in het gehele land vele niet geasfalteerde en keiharde fietspaden midden in de natuur worden aangelegd, tot volle tevredenheid van alle fietsers en wandelaars, liggen de goede voorbeelden in Nederland voor het oprapen. Deze fietspaden zijn niet duur en bovendien relatief goedkoop te renoveren. Geen enkele boom hoeft zo te worden gekapt. Fijn voor natuur, milieu en landschap en zeker ook voor de fietser en wandelaar!

Voorbeeldfunctie

Als de gemeente Heusden het fietspad opknapt zonder bomenkap, gaat zij goed om met haar voorbeeldfunctie om zorgvuldig met natuur en bomen om te gaan en handelt zij geheel in lijn met haar eigen 'Ontwikkelingsvisie van de Zeedijk'. Dat is dus wat de gemeente heel gewoon moet doen! Niet alleen dromen dus, maar ook werkelijk doen...

Meer berichten