Het volledige hoofdbestuur met van links naar rechts Marina Eckhardt, Hans Middendorp, Glenny Davidse, Ron van Megen, Jan van Oorschot en Leonie Bruggink–Van der Steen.
Het volledige hoofdbestuur met van links naar rechts Marina Eckhardt, Hans Middendorp, Glenny Davidse, Ron van Megen, Jan van Oorschot en Leonie Bruggink–Van der Steen.

Meer diversiteit in hoofdbestuur Algemene Waterschapspartij (AWP)

  Politiek

Met twee vrouwen en een jonge man wordt het hoofdbestuur van de Algemene Waterschapspartij (AWP) versterkt. Met deze aanwinsten zet de partij in op vernieuwing door de inspiratie van vrouwen en verjonging. Dit moet leiden tot verruiming van inzichten en meer gerichte initiatieven.

REGIO - Voorzitter Ron van Megen gaf aan dat dit een goede stap is om grijze imago van het waterschap te kleuren: "Meer diversiteit is hard nodig bij de waterschappen om de ware stem van de inwoners te laten doorklinken in de besluiten. De huidige besturen bestaan vooral uit witte, oudere mannen. Wij willen daar graag verandering in brengen."

De vrouwen vullen de leemte op die Anita Slaats-Damen (Lieshout) verleden jaar achter liet, toen zij zich meer ging inzetten voor de politiek bij het Waterschap Aa en Maas. De kersverse bestuursleden zijn Leonie Bruggink–Van der Steen, Glenny Davidse en Marina Eckhardt.

Marina Eckhardt (32) is fractieondersteuner van de AWP Zeeland in het waterschap Scheldestromen en daarnaast ook actief in de lokale politiek in Hulst. Zij neemt het secretariaat, social media en mediacontacten voor haar rekening. Leonie Bruggink (63) is fractievoorzitter van de AWP De Dommel. Zij is ook coördinator van Waterlelie, het netwerk van vrouwen in de waterschapsbesturen. Verhoging van het aantal vrouwen in de gekozen waterschapsbesturen staat hoog in haar vaandel. Glenny Davidse (25) is voor AWP bij waterschap Scheldestromen lid van de commissie Waterbeheer en de commissie Waterkeringen en Wegen. Hij gaat zich inzetten om jongeren meer te betrekken bij de waterschappolitiek.

Meer berichten