In een soort lagerhuis opstelling gingen de aanwezigen onder begeleiding van Martijn van Esch met elkaar in discussie.
In een soort lagerhuis opstelling gingen de aanwezigen onder begeleiding van Martijn van Esch met elkaar in discussie.

Oudheusden een ondergeschoven kindje?

  Politiek

Op 11 september presenteerde DMP Heusden een 'Denk mee met DMP'-sessie in de kern Oudheusden. Het werd een interessante avond in De Schakel. De vraag: 'hoe aangenaam is het leven in uw kern?' liep als rode draad door de avond. De aanwezigen zorgden voor levendige discussies, nieuwe ideeën en voldoende input voor de komende jaren.

OUDHEUSDEN - DMP Heusden hecht er veel waarde aan om van de inwoners van Heusden te horen wat er speelt. "Met regelmaat spreken met inwoners voorkomt dat je alleen vanuit je eigen invalshoek naar onderwerpen kijkt", aldus fractievoorzitter Martijn van Esch: "Wij doen dit als lokale politieke partij als vanzelfsprekend. Doordat onze raadsleden en brede achterban midden in de samenleving staan krijgen we doorlopend signalen. Naast deze losse signalen is het goed om periodiek een avond te organiseren. Voor ons is het een kans om verantwoording af te leggen en uitleg te geven. Daarnaast halen we veel input op. We doen dit nu al een geruime tijd en in verschillende kernen."

Lagerhuis opstelling

In een soort lagerhuis opstelling gingen de aanwezigen onder begeleiding van Martijn van Esch met elkaar in discussie. De aanwezige raadsleden en wethouder Kees van Bokhoven luisterden, gaven waar nodig hun kijk op de onderwerpen en discussieerden mee. Vooral het voorzieningenniveau (winkels, horeca, openbaar vervoer etc.) in de kern Oudheusden was een punt van discussie. Deze is volgens de aanwezigen onvoldoende waardoor veel mensen uit Oudheusden uitwijken naar elders. Daarnaast is er een gebrek aan woningbouw met als gevolg onvoldoende doorstroming van woning naar woning. "Het is jammer om te zien dat veel mensen uit Oudheusden de kern verlaten en dat veel 'buitenstaanders met minder betrokkenheid' - vanwege de vele huurwoningen - in de kern komen wonen", aldus een aanwezige.

Ondergeschoven kindje

Volgens kenners bevinden zich in Oudheusden 38 verschillende nationaliteiten onder de ruim 2900 inwoners. Dit is fors en vraagt om meer aandacht vanuit de gemeente en Bijeen. Het beeld bij de inwoners heerst dan ook dat Oudheusden een 'ondergeschoven kindje' is. Het project 'Hart voor Oudheusden' heeft zeker wel positieve bijdragen geleverd aan dit beeld, maar misschien niet genoeg? Het zou mooi zijn als de aanwezige organisaties binnen de kern meer samenwerken om Oudheusden weer een stukje mooier te maken.

Verkeerssituaties

Naast zaken uit Oudheusden kwamen ook andere onderwerpen voorbij. Verschillende verkeerssituaties, waaronder de kruising Groenstraat/Zeggelaarseweg waar recentelijk (weer) een ongeluk plaatsvond. Dit punt vraagt om een aanpassing op korte termijn. Duurzaamheid was zeker ook een punt van aandacht. Met de komst van verschillende initiatieven en energiepartners wordt het steeds belangrijker om vanuit de gemeente regie hierop te voeren en samenwerking tussen de partijen te bevorderen. Kortom een interessante avond met een afsluitende borrel, waar nog over de onderwerpen werd doorgepraat.

Persoonlijk contact

Was u deze avond verhinderd, maar heeft u wel een idee of suggestie of heeft u liever persoonlijk contact met DMP Heusden, dan nodigen zij u graag uit voor een gesprek. Tenslotte kunt u altijd de wethouder, raadsleden en fractieondersteuners persoonlijk benaderen. Kijk hiervoor op de website www.dmpheusden.nl. DMP Heusden hoort graag van u!

Meer berichten