Bericht van waterschap Aa en Maas.
Bericht van waterschap Aa en Maas.

Nieuwe coalitie waterschap Aa en Maas rond

  Politiek

Water Natuurlijk, CDA en Geborgden hebben donderdag 11 april een principeakkoord bereikt en daarmee aangegeven dat zij samen de nieuwe coalitie gaan vormen voor Aa en Maas. Zij dragen Ernest de Groot namens Water Natuurlijk, Peter Ketelaars namens het CDA en Peter van Dijk namens de Geborgden voor als leden van het dagelijks bestuur. Op 19 april legde formateur Jan Kerkhof deze voordracht samen met het bestuursakkoord voor aan het onlangs gekozen algemeen bestuur van het waterschap.
 

REGIO - De portefeuilles zijn op hoofdlijnen als volgt verdeeld.

Ernest de Groot (1e logo)

- waterkwaliteit landelijk gebied
- recreatie en recreatief medegebruik
- beekherstel
- natuurvriendelijke oevers
- watertoets ruimtelijke plannen

Peter Ketelaars

- financiën
- grondzaken en eigendommen
- innovatie
- duurzame ontwikkeling
- gemeentelijke waterplannen

Peter van Dijk

- beheer en onderhoud watersysteem
- beregeningsbeleid en grondwaterbeheer
- dijkversterking en rivierverruiming
- beheer en onderhoud keringen
- zuiveren afvalwater

Focus op de samenleving

Ernest de Groot van Water Natuurlijk is verheugd dat de partijen er uit zijn: Ik kijk met vertrouwen naar de komende bestuursperiode. We willen flexibel inspelen op de eisen van de samenleving voor duurzaam waterbeheer. Met oog voor continuering van het huidige beleid én ruimte voor significante verbeteringen om zo het waterschap nog beter voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij en de gevolgen daarvan voor ons werk als waterschap.

Meer berichten