v.l.n.r.: Directeur Guiljo van Nuland (Brabant Water), gedeputeerde Johan van den Hout en ZLTO-bestuurder Gerard Nabuurs.
v.l.n.r.: Directeur Guiljo van Nuland (Brabant Water), gedeputeerde Johan van den Hout en ZLTO-bestuurder Gerard Nabuurs. (Foto: )

Schoner grondwater voor landbouw en drinkwater

  Politiek

De provincie Noord-Brabant, de ZLTO en Brabant Water hebben vorige week een overeenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden in gebieden in de provincie verder terug te dringen en verontreiniging te voorkomen. Het gaat om uitvoeringsmaatregelen die passen in het landelijke Nitraat Actieprogramma.

REGIO - Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu), portefeuillehouder Water Gerard Nabuurs (ZLTO) en directeur Guïljo van Nuland (Brabant Water) hebben vorige week hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor de grondwaterbeschermingsgebieden Vessem, Helvoirt, Nuland, Waalwijk, Gilzerbaan, Roosendaal, Bergen op Zoom en Gilze. De maatregelen moeten in hiervoor genoemde gebieden zorgen voor een betere grondwaterkwaliteit en een zorgvuldigere landbouw bedrijfsvoering.

Agrariërs aan zet
De deelnemende partijen willen stimuleren dat agrariërs vanuit hun vakmanschap zelf maatregelen nemen om meststoffen beter te benutten, de bodemkwaliteit te verbeteren en de uitspoeling van nitraat tegen te gaan. Daarom is een centrale rol weggelegd voor de ZLTO.

De agrariërs in de betreffende grondwaterbeschermingsgebieden wordt gevraagd om op vrijwillige basis mee te doen. "Maar vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Individuele bedrijfsbegeleiding, uitwisseling van ervaringen via studiegroepen en velddemonstraties zijn onderdeel van de aanpak. Op deze manier gaan zowel de boer als de grond en het grondwater er op vooruit", aldus ZLTO-bestuurder Nabuurs.

Monitoring
De deelnemers houden hun eigen bedrijfsgegevens bij via de Kringloopwijzer, aangevuld met perceelsgewijze bemestings- en opbrengstgegevens. Ze bespreken de gegevens met de bedrijfsbegeleider en andere deelnemers. Tijdens de looptijd van het project wordt gemonitord om de resultaten verder te kunnen verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.zlto.nl.

Meer berichten
Shopbox