Logo heusdensecourant.nl


Het motto van DMP Heusden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is 'Samen doen, samen sterk!'
Het motto van DMP Heusden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is 'Samen doen, samen sterk!'

Verkiezingsprogramma DMP Heusden

  Politiek

DMP Heusden heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gepresenteerd. DMP Heusden is een partij die op komt voor de belangen van de inwoners in alle kernen. DMP werkt niet alleen voor mensen, maar vooral samen met mensen. Het motto voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is dan ook: Samen doen, samen sterk!

REGIO - Bij de totstandkoming van dit programma is dan ook gevraagd om de inbreng van de Heusdense inwoner. Deze input is zoveel als mogelijk in het programma meegenomen. Zo wil DMP Heusden veilige, schone en groene wijken. Een gemeente waar het prettig wonen is. DMP wil ook lage woonlasten en een hoog voorzieningenniveau. Dit kan door de goede keuzes te maken. DMP staat voor een stabiel financieel beleid en verwacht een goede dienstverlening van de gemeentelijke organisatie. DMP wil investeren in goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid. DMP Heusden handelt vanuit lokale kennis en betrokkenheid en staat open voor ideeën uit de samenleving. Hierbij wordt het belang van de Heusdense inwoner vooropgesteld. DMP Heusden weet bovendien dat inwoners betrokken willen zijn bij belangrijke ontwikkelingen in hun omgeving. Gemeenten hebben er de afgelopen jaren belangrijke (zorg)taken bijgekregen. De invloed van de gemeente op het dagelijks leven wordt dus steeds groter. Dit vraagt om inspraak door inwoners. Burgerparticipatie brengt de inwoner dichter bij de bestuurlijke keuzes die belangrijk zijn voor de gemeente. DMP Heusden vormt graag de schakel daar in. Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden op dmpheusden.nl/verkiezingen-2018.

Meer berichten
Shopbox