Logo heusdensecourant.nl


De publieke belangstelling voor de recent gehouden jaarvergadering van bewonersvereniging Vijfhoevenlaan uit Vlijmen was groot.
De publieke belangstelling voor de recent gehouden jaarvergadering van bewonersvereniging Vijfhoevenlaan uit Vlijmen was groot.

Bewonersvereniging zet discussie 'Afslag 44 open/dicht' terug op agenda

  Politiek

Het was druk op de jaarvergadering van bewonersvereniging Vijfhoevenlaan. Niet alleen leden, maar ook bezorgde inwoners en een brede vertegenwoordiging van de politiek waren aanwezig. Volgens het bestuur van de bewonersvereniging geeft dit aan dat de problematiek rondom de ontsluiting van Vlijmen Oost bij steeds meer inwoners leeft.

VLIJMEN - Een groot deel van de Vlijmense bevolking heeft onvoldoende zicht op de inhoud van het GOL-voorstel en is dus ook niet op de hoogte van de consequenties. Daarom werd het GOL-plan voor de ontsluiting van Vlijmen Oost uitgebreid toegelicht en daarna het alternatieve voorstel van de bewonersvereniging. Samengevat zijn de belangrijkste bezwaren tegen het huidige GOL-plan: het ontbreken van een integraal verkeersbeleid voor de gemeente Heusden, onvoldoende onderzoek naar het onderliggende wegennet, onvoldoende spreiding van de verkeersstromen door het dorp en geen oplossing van de huidige verkeerschaos in het centrum, maar een verplaatsing van de problemen. Het alternatief van de bewonersvereniging heeft als voordeel dat er door het open houden van afslag 44 vanuit Den Bosch sprake is van een betere spreiding van de verkeersstromen, meerdere mogelijkheden om Vlijmen te ontsluiten en minder verkeersintensiteit op het gehele wegennet in Vlijmen. Ook zorgt het voor een evenwichtigere belasting van het woon- en leefklimaat, betere bereikbaarheid van het centrum en geen aantasting van het prachtige ecogebied in de Gemeint. De aanwezige politieke partijen kregen de gelegenheid hun standpunt toe te lichten. Alle partijen waren het er over eens dat er behoefte is aan een integraal verkeersbeleid ten aanzien van álle weggebruikers. CDA en Heusden Transparant benadrukten dat een onderzoek naar het onderliggend wegennet in Vlijmen moet worden uitgevoerd, vóórdat de besluitvorming van het GOL-plan voor de ontsluiting van Vlijmen Oost wordt genomen. Zij roepen de inwoners van Vlijmen dan ook op hiervoor in actie te komen. Verrassend was de herleving van de discussie over het al dan niet sluiten van afrit 44 bij de Grote Kerk. Gemeentebelangen stelde voor om het openhouden van afslag 44 te heroverwegen. Aan het einde van de bijeenkomst was het voor de aanwezigen duidelijk dat het nog maar de vraag is of de inwoners van Vlijmen er met de GOL-plannen per saldo wel op vooruit gaan en of dat eventuele positieve saldo voldoende is om de grote investeringen te rechtvaardigen. De aanwezigen ondersteunden het initiatief van de bewonersvereniging om een verzoek in te dienen bij de GOL-stuurgroep om een vooronderzoek te starten naar hun alternatief.

Reageer als eerste
Meer berichten