Deelnemers aan het praktische examen.
Deelnemers aan het praktische examen.

Verkeersexamens 2019 erg spannend én leerzaam!

  Ingezonden

Na maanden van voorbereiding voor het verkeersexamen 2019 door scholen en VVN afdeling Heusden, hebben de afgelopen weken 504 kinderen meegedaan aan het verkeersexamen.

REGIO - Op donderdag 4 april hebben de kinderen het theoretisch examen gedaan. Voor het eerst konden de scholen kiezen tussen een digitale afname of nog de papieren versie. Van de 16 SCALA basisscholen hebben 5 scholen gekozen voor de digitale versie. Helaas leverde dit voor de 5 scholen de nodige problemen op doordat er bij VVN door overbelasting van de server niet of moeizaam kon worden ingelogd. Gelukkig hebben de scholen uiteindelijk alle kinderen het examen kunnen laten maken. Een algemene indruk van de leerkrachten is dit jaar wel dat het theoretisch gedeelte erg pittig was. Nogal wat leerlingen moesten een herkansing doen om uiteindelijk te slagen.
Op donderdagmiddag 4, dinsdagochtend 9 en woensdagochtend 10 april hebben de kinderen in de drie kernen (Heusden, Vlijmen en Drunen) het praktisch examen afgelegd. Vooraf werden alle fietsen door vrijwilligers van VVN afdeling Heusden, gekeurd en voorzien van een OK sticker. Wat hierbij wel opviel dat er in de eerste ronde 17% van de fietsen werd afgekeurd. Vooral het ontbreken van een bel of goedwerkende bel, goede remmen, kapotte of niet goed vastzittende handvatten en reflectors waren de meest voorkomende euvels. Door de medewerking van veel (post)ouders hebben de kinderen laten zien hoe het in de praktijk eigenlijk moet. Hopelijk blijven ze de verkeersregels in de toekomst goed toepassen!! En meewerken aan een veilige verkeersdeelname. Want de jeugd heeft de toekomst.
Tot slot nog een extra woord van dank aan allen die meegewerkt hebben aan het welslagen van zo'n grote gebeurtenis voor deze kinderen. De start van het praktisch verkeersexamen wordt begeleidt door vrijwilliger van VVN afdeling Heusden.

Meer berichten