Waterschap Aa en Maas heeft afgelopen vrijdag honderden vissen overgezet van de Snelle Loop tussen De Mortel en Aarle-Rixtel naar de Aa bij Beek en Donk.
Waterschap Aa en Maas heeft afgelopen vrijdag honderden vissen overgezet van de Snelle Loop tussen De Mortel en Aarle-Rixtel naar de Aa bij Beek en Donk. (Foto: )

Help de vissen een handje in deze extreem hete en droge periode

  Ingezonden

Het is warm en droog in Nederland en zo ook in het Oost-Brabant, het beheergebied van waterschap Aa en Maas. Veel mensen genieten van het mooie weer, maar de droogte heeft ook een keerzijde. In veel beken en sloten in ons gebied staat het water inmiddels laag en soms staat er zelfs helemaal geen water meer in. Met alle gevolgen van dien voor waterdieren en –planten. Vooral vissen hebben het zwaar. Wat kunt u daaraan doen?

REGIO - Door de hoge temperaturen van de afgelopen weken zit er momenteel minder zuurstof in het water, zodat vissen moeilijker kunnen overleven. Als het water dan ook nog eens laag staat, is het nog lastiger. Als u een locatie aantreft waar vissen in moeilijkheden zijn of waar u andere bijzonderheden aantreft die met droogte of waterkwaliteit te maken hebben, dan kunt u dit bij melden bij het waterschap op 088-1788000, of mail naar OM_waterkwaliteit@aaenmaas.nl
Vist u zelf of recreëert u op een andere manier in of nabij het water, dan verzoekt waterschap Aa en Maas u zorgvuldig om te gaan met de vissen. "Als we samen oog hebben voor de situatie waarin vissen zich nu bevinden, helpen we allemaal mee aan het behoud van een goede visstand en een gezond ecosysteem", aldus een woordvoerder van het waterschap.
Het waterschap voert zelf waar mogelijk extra water aan om haar watergangen van extra water te voorzien. Op deze manier probeert het waterschap natuurgebieden zo goed mogelijk te beschermen. Het waterschap controleert bovendien continue de waterlopen die dreigen droog te vallen en kijkt of er locaties zijn waar vissen in de problemen komen. Daar waar mogelijk wordt geprobeerd de vissen te vangen en vervolgens te verplaatsen naar de dichtstbijzijnde en meest geschikte locatie. Zo heeft het waterschap Aa en Maas op vrijdag 20 juli reeds honderden vissen uit de Snelle Loop tussen De Mortel en Aarle-Rixtel overgezet naar de Aa bij Beek en Donk.
Kijk voor aanvullende informatie over waterschap Aa en Maas op www.aaenmaas.nl.

Meer berichten