Wil je ook dat dit onzalige Gol-plan in de prullenbak kan, kom dan zaterdagochtend 16 juni naar de Baardwijkse Overlaat en laat je stem horen!
Wil je ook dat dit onzalige Gol-plan in de prullenbak kan, kom dan zaterdagochtend 16 juni naar de Baardwijkse Overlaat en laat je stem horen!

Handen af van de Baardwijkse Overlaat

  Ingezonden

Op zaterdagochtend 16 juni om 11.00 uur is er reuring bij de Westhoek te Drunen, aan het Einde van de Eindstraat. Daar is dan de kleurrijke en vrolijke manifestatie "Handen af van de Baardwijkse Overlaat". Iedereen die vindt dat de Overlaat niet onnodig moet worden vernietigd wordt gevraagd te komen! Hoe meer handen hiervoor op elkaar, hoe beter…

DRUNEN - Eind juni beslist de provincie over het Gol-plan, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Dat plan is vernietigend voor de Baardwijkse Overlaat, de cultuurhistorisch belangrijke groen buffer tussen Waalwijk en Drunen. Een groot verkeersknooppunt met allerlei wegen tast het karakter van het gebied onnodig en onherstelbaar aan. Zonder nieuwe wegenstructuur blijft de beleving van de openheid rustiger en blijft fietsen en wandelen stukken aantrekkelijker. Ook de natuur is niet gebaat met al die onrust.
Om de verkeerde plannen te "compenseren" moet ook de Spoordijk van het Halve Zolenlijntje het ontgelden. Die dijk wordt gedeeltelijk gesloopt en verder zoveel mogelijk kaal gemaakt. Hiermee verdwijnt opnieuw 'n stuk cultuur. Daarnaast is dat kale helemaal niet zo aantrekkelijk voor fietsers, terwijl juist dat fietsen gestimuleerd moet worden. Op de Elshoutse Zeedijk is en wordt stevig geïnvesteerd (sluisjes etc.) om de oude Zuiderwaterlinie meer beleefbaar te maken. Die beleving vraagt de ruimte van open landschap. Een grote wegenstructuur past daar niet bij. Toekomstige verdere natuurontwikkeling wordt geblokkeerd. Zonder al die drukte van wegen zou hier natuur-inclusieve landbouw kunnen komen. Natuur en landschap zouden zo stevig kunnen worden verrijkt en ook de educatieve en recreatieve mogelijkheden sterk vergroot.
Het is Gol-plan voor de Baardwijkse Overlaat is een idioot plan, temeer omdat het veel beter kan. De stichting Van Gol naar Beter, de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen, de heemkundekringen, de Fietsersbond en vele anderen willen dat betere plan. Wil je ook dat dit onzalige Gol-plan in de prullenbak kan, kom dan zaterdagochtend 16 juni naar de Baardwijkse Overlaat en laat je stem horen!

Meer berichten