Jan van der Mooren toont één van de kerkklokken van de Catharijnekerk in Heusden. De kerk is in de vakantie iedere woensdag- en zaterdagmiddag te bezichtigen.
Jan van der Mooren toont één van de kerkklokken van de Catharijnekerk in Heusden. De kerk is in de vakantie iedere woensdag- en zaterdagmiddag te bezichtigen. (Foto: )

Binnenkijken in de Catharijnekerk

  Historie

In de Catharijnekerk in Heusden herinneren verschillende objecten aan de rooms-katholieke oorsprong. Met name de klokken verwijzen naar deze periode. Tijdens de zomervakantie (tot en met 14 september) is de kerk iedere woensdag- en zaterdagmiddag tussen 13.30 en 16.30 uur voor belangstellenden geopend. Dan wordt de bezoeker nader geïnformeerd over het boeiende verleden van deze bijzonder kerk die door de Unie van Utrecht in 1578 werd toegewezen aan de protestanten.

HEUSDEN - Het is bekend: rooms-katholieken vereerden devoot hun beschermheiligen. Omdat er nog geen medicijnen bestonden, waren beschermheiligen tegen ziekten en kwalen populair. Ook heldhaftige verhalen over heiligen droegen daaraan bij. Wie de buitenkant van de kerk nader inspecteert, komt eerst het 'wijwatergootje' bij het kerkhof aan de Putterstraat tegen. Inderdaad: 'Gods water over Gods akkers'. Binnen in de kerk is een St. Jorisklok te bewonderen, gegoten door de beroemde klokkengieter Gerhardus van Wou. En wat te denken van de uit 1518 daterende luidklok Sint Martinus? Deze klok is door Wilhelmus en Jaspar Moer gegoten. Het is bekend dat de Mariaverering bij rooms-katholieken groot was en is. Tijdens de restauratie in 1952 werd een luidklokje, gewijd aan Maria, onder de vloer van de consistoriekamer gevonden. Ook liggen er enkele pastoors in de kerk begraven. Genoeg te bewonderen dus!

Meer berichten