Museum het Gouverneurshuis heeft als doel de geschiedenis en cultuur van Heusden en omgeving levend te houden.
Museum het Gouverneurshuis heeft als doel de geschiedenis en cultuur van Heusden en omgeving levend te houden.

Start tentoonstelling Zeven Eeuwen Heusden

  Historie

Heusden kent een rijke geschiedenis met vele kleurrijke personages. In de nieuwe expositie 'Zeven Eeuwen Heusden' presenteert museum Het Gouverneurshuis de spannendste gebeurtenissen, de belangrijkste personages en de mooiste objecten uit 700 jaar Heusdense geschiedenis.

HEUSDEN - Het 700-jarige bestaan van Heusden wordt gedurende het hele jaar 2018 groots gevierd. Het Gouverneurshuis speelt een centrale rol in de feestelijkheden door van 18 mei tot 1 november 2018 een tentoonstelling in te richten waarin de meest kenmerkende gebeurtenissen en de meest markante personages uit deze zeven eeuwen worden uitgelicht. Het hele museum wordt voor deze expositie gebruikt. In alle zalen wordt de gezamenlijke geschiedenis van de twaalf Heusdense kernen gepresenteerd. Van kanonskogels uit de Tachtigjarige Oorlog via de Zuiderwaterlinie tot de continue strijd tegen het water. Veel aandacht is er voor de betekenis van het (boeren)land en voor de drie grootste industrieën uit de gemeente Heusden: de scheepswerf, scheepsschroevenfabriek Lips en conservenfabriek Jonker Fris. Ook worden zeven beroemde Heusdenaren gepresenteerd, uit elke eeuw één. Speciaal voor kinderen zijn er spelletjes, speurtochten en leuke doe-opdrachtjes.
Met deze tentoonstelling hoopt het Gouverneurshuis aan de Putterstraat 14 in Heusden gedurende het grootste deel van het jaar 2018 een historische basis te bieden voor de viering van jubileumjaar 'Heusden 700', om zo de bewoners van de gemeente en alle andere belangstellenden te laten genieten van dit rijke verleden.
De tentoonstelling Zeven Eeuwen Heusden loopt van 19 mei tot 1 november 2018. Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen de tentoonstelling te bezoeken is de toegang gratis.

Meer berichten