Historicus Maarten van Rossem verzorgt op zaterdag 10 maart de allereerste Johannes Conradus De Cock-lezing in de Grote of Catharijnekerk in Heusden. Foto: Mart Boudestein
Historicus Maarten van Rossem verzorgt op zaterdag 10 maart de allereerste Johannes Conradus De Cock-lezing in de Grote of Catharijnekerk in Heusden. Foto: Mart Boudestein (Foto: Mart Boudestein)

Maarten van Rossem bezoekt Heusden

  Historie

In het kader van Heusden 700 verzorgt historicus Maarten van Rossem op zaterdagmiddag 10 maart de eerste editie van de 'Johannes Conradus De Cock-lezing' in de Grote of Catharijnekerk in Heusden. De naam verwijst naar patriot Johannes Conradus De Cock. In 1787 was hij de aanvoerder van de omverwerping van het gezag van de orangisten in Heusden.

HEUSDEN - Om 14.00 uur start historicus Joost Rosendaal, verbonden aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, met een inleiding over de Heusdense patriotten. Deze bijdrage is van belang omdat er tijdens de middag een verbinding wordt gelegd tussen het verleden en het heden. Tijdens de periode van de patriotten was stadhouder Willem V aan de macht. Tegenover hervormingsgezinde burgers, die zich patriotten noemden, stonden de orangisten. Heusden koos in 1787 als eerste stad in Nederland haar eigen bestuur. Aanleiding was het wantrouwen ten opzichte van het beleid van Willem V. Heusden werd geconfronteerd met het feit dat het garnizoen, bestaande uit 400 militairen, werd teruggebracht naar 62 manschappen. Leegstand, werkloosheid, verval en omzetvermindering van onder andere de brouwerijen was het gevolg. In deze sfeer werden op 6 januari 1787 tijdens een openbare bijeenkomst voor het stadhuis nieuwe patriottische schepenen gekozen. Op 21 september van dat jaar kreeg Heusden bezoek van orangisten van buiten Heusden, die de patriotten een lesje kwamen leren. De oranje vlag wapperde daarna weer snel op het stadhuis. Door dit geweld vluchtten veel patriotten naar Frankrijk. In 1794/1795 kwamen zij in gezelschap van de Fransen terug. In de beleving van de patriotten was dit een bevrijding. Willem V vluchtte naar Engeland en in 1798 komt de eerste grondwet tot stand.
Onderdeel van de bijeenkomst is een paneldiscussie met hoogleraar Monique Leyenaar, eveneens verbonden aan het Radboud. Zij is gespecialiseerd in burgerparticipatie. Ook journalist Peter Wieringa en cultuurhistoricus Thomas von der Dunk zijn van de partij. De discussie wordt geleid door de Heusdense Annemarie Lavèn, hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad en het tijdschrift Maarten!. Aansluitend presenteert Van Rossem zelf de eerste Johannes Conradus De Kock-lezing. Hierin vertelt hij waarom democratieën ondemocratisch zijn en we ze tóch moeten koesteren. Bezoekers kunnen vragen te stellen. De organisatie is in handen van stichting De Moriaan uit Heusden. Deze heeft de bijeenkomst bewust aan de vooravond van de verkiezingen gepland. Kaarten zijn via www.democratieheusden.nl te bestellen. Entree: 9 euro inclusief consumptie. Gratis toegang voor jongeren die voor het eerst mogen stemmen.

Meer berichten