Streekarchivaris Hildo van Engen verzorgt op vrijdagavond 9 februari een lezing tijdens de herdenking van 'De Opstand' in Heusden. Foto: Yuri Floris Fotografie
Streekarchivaris Hildo van Engen verzorgt op vrijdagavond 9 februari een lezing tijdens de herdenking van 'De Opstand' in Heusden. Foto: Yuri Floris Fotografie (Foto: Yuri Floris)

Heusden herdenkt 'De Opstand'

  Historie

Heusden staat op vrijdagavond 9 februari in het teken van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), ook bekend als De Opstand. Voor nationale zanggroep Ralph Sordo Choir vormt dit de aanleiding voor het project 'De Opstand', dat zowel in Heusden als Amsterdam wordt uitgevoerd.

HEUSDEN - 'De Opstand' verwijst naar een ingrijpende periode uit de vaderlandse geschiedenis. Hierbij hebben Heusden en Amsterdam een belangrijke rol gespeeld. Hildo van Engen, directeur van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena, tekent voor een lezing voorafgaand aan het concert. Hierbij gaat hij in op 'De Opstand' in het Zuiden en in het bijzonder in de garnizoensstad Heusden. Ook vertelt hij het roerige familieverhaal van de Heusdense musicus Jacob van Eyck.
Onder leiding van de Spaanse dirigent Enrique López-Cortón zingt het Ralph Sordo Choir muziek uit deze periode. Het gaat hierbij om late Renaissancemuziek van Spaanse componisten zoals Victoria, Lobo en Guerrero. Maar ook werk van Rogier, Mateo Romero, Mathieu Rosemarin en andere componisten uit de Nederlanden, die in Spaanse dienst werkten. Ook worden er Geuzenliederen gezongen.
In Heusden is deze religieuze burgeroorlog niet ongemerkt voorbij gegaan. De Spaanse overheerser Filips II drong met geweld het rooms-katholieke geloof in de Nederlanden op. De uitingen van dit geloof, zoals rijkdom en macht, de handel in aflaten en de verering van heiligen, vielen niet overal in goede aarde. Het was de kritische priester Luther (1483-1546) die zich tegen deze staatsgodsdienst verzette. Na de Beeldenstorm kwam de Heusdense rooms-katholieke Sint-Catharinakerk in handen van de protestanten. De opstand die daarop volgde werd geleid door Willem van Oranje (1533-1584). Na zijn moord namen de prinsen Maurits en later Frederik Hendrik de leiding van deze opstand op zich. Beetje bij beetje wisten de Oranjes het zuiden te veroveren. In 1577 koos Heusden de kant van Oranje. Onder andere het Oranjebolwerk herinnert daar nog aan. Het was uiteindelijk Frederik Hendrik die in 1629 de vesting Den Bosch veroverde en in 1648 werd eindelijk de Vrede van Münster gesloten. Een gevolg van dit alles was dat alle rooms-katholieke kerken door de protestanten in beslag werden genomen. Pas na de komst van de Fransen in 1774/1795 werden deze teruggegeven.
De viering wordt in het kader van Heusden 700 gehouden. Tijdens deze activiteit is er ook een stadswandeling. Deze is uitverkocht. Datum en tijd: vrijdag 9 februari om 20.15 uur in de Grote of Catharijnekerk in Heusden. Entree bedraagt 12,50 euro, jongeren en studenten betalen 7,50 euro. Reserveren: www.ralphsordo.nl.

Meer berichten