Bericht van de Provincie Noord-Brabant.
Bericht van de Provincie Noord-Brabant. (Foto: )

Subsidie voor vernieuwing kleine en middelgrote musea Brabant

  Cultuur

Kleine en middelgrote cultuur- en natuurhistorische musea kunnen een beroep doen op een museumregeling die Gedeputeerde Staten deze week hebben vastgesteld. Zij deden dat op verzoek van Provinciale Staten, die hiervoor vorig jaar bij de vaststelling van de perspectiefnota een motie steunden die werd ingediend door SP en PvdA. 

REGIO - In de motie constateren de fracties dat blijkt dat met name middelgrote musea met een (boven)regionale uitstraling middelen zoeken voor innovatie en ontwikkeling. Deze musea kunnen nu onvoldoende of niet terecht bij Brabant C of de Impulsgeldenregeling, aldus de indieners. 

Collectie

De subsidie is bedoeld voor het ondersteunen van plannen die gericht zijn op structurele vernieuwingen in het tonen van de collectie, samenwerking (tussen musea) en toekomstbestendige publieksactiviteiten. 

Toekenning gebeurt op volgorde van indienen van de aanvraag. Musea kunnen minimaal 5.000 en maximaal 74.997 euro subsidie aanvragen. In totaal is een bedrag van 500.000 euro beschikbaar. Om musea de tijd te gunnen de plannen voor te bereiden, gaat de regeling open op 2 april 2019. Alle musea die in aanmerking komen voor de regeling, krijgen een mail met uitleg van de regeling en het aanvraagformulier voor een subsidie. Daarnaast is de museumconsulent van Stichting Erfgoed Brabant beschikbaar voor vragen over de plannen. 

Echt nodig

Maarten Everling (SP) is de initiatiefnemer van de motie. "Goed dat deze regeling er nu is. Die is echt nodig, want kleine en middelgrote musea hebben het moeilijk, ze hebben geen budget voor dit soort vernieuwende ontwikkelingen. Hiermee geven we ze een steuntje in de rug. En we hopen dat uit de evaluatie blijkt dat dit zo goed werkt, dat we er de volgende kunstenplanperiode structureel geld voor uit wordt getrokken", reageert hij mede namens Ben Maas van de PvdA. 

Meer berichten