Henneman zal zijn 'religie' nooit opdringen, tenzij je ernaar vraagt en dan nog laat hij je in je waarde.
Henneman zal zijn 'religie' nooit opdringen, tenzij je ernaar vraagt en dan nog laat hij je in je waarde.

Jan Jacob Henneman en zijn kosmische 'droomspiegels'

  Cultuur

Heusdenaar Jan Jacob Henneman is 91 jaar. Hij is niet meer zo snel ter been en kent ook de gebreken van de ouderdom, maar is nog altijd zeer helder van geest. Jan Jacob maakt schilderijen die hij 'droomspiegels' noemt.

HEUSDEN - De 'droomspiegels' zijn een afspiegeling van zijn zoektocht naar nieuwe levenswaarden. Hij dwaalde door de kosmos, ijkte de filosofie, toetste de evolutieleer en onderzocht de religie. Uiteindelijk stuitte hij op 'Het Boek Urantia" en vond daarin hoe je je een grote geestelijke vrijheid eigen kon maken. Hij ontdekte ook dat religie een zeer persoonlijke zaak is tussen de mens en het universum, dus zonder tussenkomst van welk geloof dan ook. Een grote ommezwaai volgde en hij begon te schilderen, bewust onbewust. Vooral het kosmische is vertegenwoordigd in zijn werk. En je zou bijna denken dat Stephen Hawking 'Het Urantia boek' heeft gelezen alvorens hij vlak voor zijn dood zijn artikel afrondde dat beschrijft hoe het bestaan van andere universums kan worden aangetoond. Misschien wordt dit wel zijn belangrijkste wetenschappelijke ontdekking ooit!
Jan Jacob speelt ook nog steeds mondharmonica, vooral eigen composities. En wanneer je je wilt open stellen voor een heilzame rust, zal hij zeker zijn klankaltaar voor je bespelen. Hij is een aimabele man die heeft gevonden waar naar hij op zoek was: geestelijk en lichamelijk evenwicht.

Meer berichten