De leerlingen van basisschool krijgen in de gezonde buitenlucht spelenderwijs rekenles van juf Michelle en directrice Elly Sebregts (gehurkt). Foto: Yuri Floris Fotografie
De leerlingen van basisschool krijgen in de gezonde buitenlucht spelenderwijs rekenles van juf Michelle en directrice Elly Sebregts (gehurkt). Foto: Yuri Floris Fotografie (Yuri Floris Fotografie)

'Pedagogisch sterke leeromgeving'

De leerkrachten in Nederland voelen zich geen topprioriteit. Zij staan op voor hun vak, voor de leerlingen en voor goed onderwijs voor elk kind in Nederland. Zo ook directrice Elly Sebregts en haar team van basisschool De Dromenvanger in Oudheusden. Met gepaste trots vertelt Elly over alle ontwikkelingen.

door Marjolijn van Spaandonk

DRUNEN - De bruisende omgeving van een basisschool waar alle jassen en tassen kleurrijk en keurig naast elkaar aan de kapstokken hangen. Daarboven prijken creatieve werkjes van verschillend formaat, materiaal en talent. De geur van verf, klei, waskrijt, vinyl en fruit zijn voor iedereen herkenbaar. Leesboeken keurig op een rij, op volgorde van AVI-niveau. Er hangt een flinterdunne lijn tussen georganiseerde rust en oplevend kinderlijke uitgelatenheid. Voor de klassen staan gepassioneerde leerkrachten die hun vak verstaan. Maar in Den Haag worden zij volgens hen en hun vele collega's niet gehoord. Door de toegenomen werkdruk en een groot tekort aan vakgenoten staat de kwaliteit van onderwijs onder grote druk. Elly, die nu vier jaar directrice van basisschool De Dromenvanger is, heeft er een duidelijke mening over: "Hoe zeer wij de acties ook steunen, wij hebben ervoor gekozen de school niet dicht te gooien. Daar heb je alleen de ouders mee."

Onderschat

Het takenpakket van de leerkracht breidt verder uit dan de draagkracht is. De eenmalige financiële toezegging van Arie Slob lost het nijpende tekort aan leerkrachten nu en de opvolgende jaren niet op. "De vacature voor een leerkracht voor groep 7 heeft zeven weken open gestaan", vertelt Elly. "Uiteindelijk hebben we de invulling intern op moeten lossen. Dat gaat een keer mis." Het feit dat het komend schooljaar twee medewerkers met pensioen gaan, geeft nu al veel zorgen. De overheid is volgens Elly veel te laat met het zoeken naar oplossingen. Veel eerder had hierin kunnen worden voorzien door het vak aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door een salarisverhoging om de beperkte doorgroeimogelijkheden te compenseren. De schaarste wordt, net als de gevolgen, onderschat. De Dromenvanger zet alle zeilen bij om er het beste van te maken. "We doen erg ons best, maar het is niet gemakkelijk", aldus Elly. "Misschien wordt onderschat wat het inhoudt om als leerkracht de leerdoelen steeds weer te behalen. Het waardevol maken van ons vak en onze school is te allen tijde ons streven."

Gezonde school

De directrice benadrukt dan ook graag alle positieve ontwikkelingen die basisschool De Dromenvanger doormaakt. Zo is er eindelijk een handtekening gezet onder de bouw van een nieuw pand op de huidige locatie. Elly: "De bouw gaat binnen afzienbare tijd van start. We streven naar een multifunctionele inzet voor gemeenschappelijke doeleinden. Een centraal punt voor de inwoners van Oudheusden is belangrijk." De school kenmerkt zich als laagdrempelig, waar leerlingen zich thuis voelen en voor ouders de deur altijd open staat. De gemiddeld 180 leerlingen vormen samen negen klassen die op één na bestaan uit maximaal 26 of minder kinderen. "Naast een gecombineerde kleutergroep 1 en 2 is er ook een speciale voorporTAAL klas", legt Elly uit. "Anderstalige kinderen van 4 tot en met 6 jaar krijgen hier drie dagen per week extra taalles. De andere twee dagen sluiten zij aan bij de gewone klas. Hierdoor stromen de kinderen in groep 3 op hetzelfde niveau in als Nederlandstalige kinderen." Een taal coördinator ontfermt zich over de taalontwikkeling en de ambitie is om een middenporTAAL op te starten voor de anderstalige leerlingen in groep 3 tot en met 8. De Dromenvanger is vorig jaar bovendien overgestapt op een continue rooster en bewustwording rondom gezond eten. Elly: "De overgang naar een rooster van 08.30 tot 14.00 uur is heel goed verlopen. Het brengt rust en structuur, en kinderen hebben voldoende tijd voor naschoolse activiteiten zoals sport. De leerlingen lunchen op school waardoor we bewust gezond gedrag kunnen bevorderen." Met het project 'Een school om in te wonen' wordt aandacht besteed aan de geldende omgangsvormen op school. Op posters worden de regels, zoals rustig lopen, opruimen na het werken en samen spelen, nog even aangestipt. Elly: "Er heerst een rustige dynamiek met respect voor de regels en elkaar. Onze school biedt een veilige en pedagogische sterke leeromgeving. Daar zijn wij bijzonder trots op." Meer info: www.bsdedromenvanger.nl.

Meer berichten