Het Leger des Heils zoekt extra collectanten voor de landelijke collecteweek in de gemeente Heusden.
Het Leger des Heils zoekt extra collectanten voor de landelijke collecteweek in de gemeente Heusden.

Leger des Heils zoekt collectanten in de gemeente Heusden

Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in de gemeente Heusden voor de jaarlijkse collecteweek. Dit jaar van 25 tot en met 30 november. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor deze organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren.

REGIO - Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen. Voor deze mensen wil het Leger des Heils een vangnet bieden. Voor alle activiteiten die het onderneemt, ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Deze worden volledig betaald vanuit donaties. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Aanmelden kan via www.legerdesheils.nl/collecte.

Meer berichten