Noks Nauta is een arbeids- en organisatiepsycholoog en (niet praktiserend) arts. In 2000 ontdekte ze haar eigen hoogbegaafdheid en is op zoek gegaan naar kennis over hoogbegaafde volwassenen.
Noks Nauta is een arbeids- en organisatiepsycholoog en (niet praktiserend) arts. In 2000 ontdekte ze haar eigen hoogbegaafdheid en is op zoek gegaan naar kennis over hoogbegaafde volwassenen.

Lezing over hoogbegaafde volwassenen

Noks Nauta, medeoprichter van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen geeft op maandag 16 september om 19.30 uur in Bibliotheek Vlijmen de lezing 'Hoogbegaafde volwassenen: lessen voor (omgaan met) hoogbegaafde kinderen'. Tijdens deze avond wordt ook de Contactgroep Hoogbegaafdheid gelanceerd, er wordt uitleg gegeven over het online platform KennisCloud en er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van de contactgroep.

VLIJMEN - Noks Nauta is een arbeids- en organisatiepsycholoog en (niet praktiserend) arts. In 2000 ontdekte ze haar eigen hoogbegaafdheid en is op zoek gegaan naar kennis over hoogbegaafde volwassenen. Sinds 2010 deelt ze haar kennis vanuit de stichting IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen): een kennis-, netwerk- en projectorganisatie. Het IHBV organiseert zogenoemde HB-Cafés door het hele land, waar kennis over hoogbegaafdheid wordt verspreid.
In haar presentatie ligt de focus op hoe we momenteel naar hoogbegaafdheid kijken en wat dit voor implicaties heeft op alle domeinen van het leven. Kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen biedt veel inzichten voor ouders van hoogbegaafde kinderen en mensen die professioneel met hoogbegaafde kinderen werken. Het kan ze helpen in het begrijpen van het denken, voelen, willen en doen van hoogbegaafden. En in het vinden van handvatten om deze kinderen beter te begeleiden tot gezonde en gelukkige volwassenen.

Contactgroep

Na de lezing ligt de focus op de lancering van de Contactgroep Hoogbegaafdheid. De lezing en lancering van de contactgroep zijn apart te volgen. U kunt gerust alleen voor de lezing komen. De lancering van de contactgroep bestaat uit twee onderdelen: een uitleg over het online platform KennisCloud en een gesprek over de invulling van de contactgroep.

KennisCloud

KennisCloud is een online platform ontwikkeld door Bibliotheek Midden-Brabant om online en offline kennisdeling te bevorderen. Het is een netwerk waarin personen, community's en organisaties elkaar online én offline vinden om te discussiëren over actuele, maatschappelijk relevante thema's. Dit gebeurt offline in lokale kennisbijeenkomsten en online op het platform. Je kunt praten over thema's die jou interesseren, antwoorden vinden op vragen die je niet via google kunt vinden en kennismaken met het lokale netwerk dat jou verder kan brengen. Er wordt kort uitgelegd hoe dit platform gebruikt kan worden door de Contactgroep Hoogbegaafdheid.

Aanmelden

Hierna vindt een gesprek plaats over de invulling van de contactgroep. De vraag daarbij is: waar is precies behoefte aan? Denk daarbij aan: online of offline contact, hoe vaak, waar, informatie uitwisselen met lotgenoten of met experts, et cetera. Noks Nauta hoopt op een vruchtbaar gesprek! Wil je mee praten? Deze avond is gratis bij te wonen. Meld je nog snel aan via de website: www.bibliotheekheusden.nl.

Meer berichten