ZorgSaam Heusden kent een ruim aanbod diensten waarbij vrijwilligers worden ingezet. De boodschappendienst is daar één van.
ZorgSaam Heusden kent een ruim aanbod diensten waarbij vrijwilligers worden ingezet. De boodschappendienst is daar één van. (Foto: )

ZorgSaam: Thuis met vrijwilligers!

Vrijwilligers zijn mensen die zelf niet makkelijk om aandacht vragen. En de mensen die hun inzet goed kunnen gebruiken, doen dat meestal ook niet. Beide groepen zijn bijna altijd bescheiden van aard. Dat zegt ook iets over de goede zorg die gegeven en ontvangen wordt. En uiteindelijk worden mensen uit beide groepen er meestal gelukkiger van. Mede door de bijzondere contacten die kunnen groeien tussen hulpvrager en vrijwilliger. ZorgSaam brengt vrijwilligers en degene die een steuntje in de rug nodig hebben met elkaar in contact. ZorgSaam is werkzaam in de gehele gemeente Heusden.

REGIO - Vaak is het een samenloop van omstandigheden die ertoe leidt dat de dagelijkse gang van zaken niet meer goed loopt. In zo'n situatie moet iemand om hulp durven vragen, dan kan een vrijwilliger de helpende hand bieden. In gesprek met Josje van Hal en Marieke van Rooij van ZorgSaam Heusden. "Het is bijna gewoon geworden dat mensen vanuit allerlei leeftijdsgroepen - en zeker senioren - het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen", vertelt Josje: "Soms is dat een persoonlijke voorkeur, soms is er domweg geen andere passende woon- of zorgsituatie voor handen. Zelfs als familie de taak van mantelzorger op zich heeft genomen, kan er meer specifieke hulp nodig zijn die vrijwilligers prima kunnen bieden." Marieke vervolgt: "ZorgSaam kent een ruim aanbod diensten waarbij vrijwilligers worden ingezet. Praktische diensten, zoals de boodschappendienst, klussendienst, vervoersdienst en de dienst die helpt met thuisadministratie en belastingadvies. Maar ook diensten zoals de Heusdense maatjes, die een helpende hand en luisterend oor bieden en vrijwillige netwerkcoaches die mensen helpen uit een sociaal isolement te komen. Of denk aan de dementiemaatjes: vrijwilligers die mensen met beginnende dementie bezoeken en steunen. Tot slot is ZorgSaam gestart met taalmaatjes om anderstaligen te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur." Josje: "Bij al deze diensten brengen de consulenten van ZorgSaam de hulpvrager in contact met een passende vrijwilliger. Nieuwe hulpvragen en vrijwilligers zijn altijd van harte welkom!"

Vrijwilliger worden

Bij ZorgSaam kan iedereen vrijwilliger worden, ongeacht leeftijd, achtergrond, situatie, motivatie, interesse en deskundigheid. Wil je meer weten? Neem dan gewoon eens contact op! ZorgSaam Heusden is gevestigd aan het Raadhuisplein 16 in Drunen. Bel voor meer informatie met 0416-373670, mail naar info@zorgsaamheusden.nl, of kijk eens op www.bijeenheusden.nl. ZorgSaam Heusden is onderdeel van de ContourdeTwern en maakt deel uit van Bijeen.

Meer berichten