Zorgboerderij De Maashoeve in Haarsteeg: een plek voor mensen met mogelijkheden! Kijk voor meer info op www.zorgboerderijdemaashoeve.nl.
Zorgboerderij De Maashoeve in Haarsteeg: een plek voor mensen met mogelijkheden! Kijk voor meer info op www.zorgboerderijdemaashoeve.nl. (Foto: )

Op zorgboerderij De Maashoeve is altijd genoeg te doen!

Mensen met een psychische beperking bloeien in zorgboerderij De Maashoeve in Haarsteeg vaak helemaal op. Met respect worden stapje voor stapje nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Dit gebeurt onder de bezielde begeleiding van boerin Marjo en boer Peter van Roessel.

door Hans van den Eeden

HAARSTEEG - De combinatie van melkveebedrijf met ongeveer vijfenzeventig melkkoeien en zorgboerderij blijkt sinds 2004 een schot in de roos. Rondom de boerderij ligt een groente- en bloementuin en vele hectares weiland en landbouwgrond. Zowel Marjo als Peter van komen uit een boerengezin waar hard werken en liefde voor de natuur vanzelfsprekend zijn. Peter: "Ik ben op deze boerderij geboren. Hier voel ik me thuis."

Echtgenote Marjo vervolgt: "Vanuit onze betrokkenheid met kwetsbare mensen zijn we met deze zorgboerderij gestart. Op onze boerderij bieden we aan ongeveer tweeëntwintig mensen een veilige werkplek. De deelnemers worden door verschillende instanties uit de regio doorverwezen. Aan de basis ligt een uitgebreid zorgplan. Hierin zijn de individuele doelen van de deelnemers opgenomen. Wij bieden hen een leerzame dagbesteding op maat. Het bevorderen van het gevoel voor eigenwaarde en het opdoen van een arbeidsritme staan daarin centraal. Tevens worden allerlei nieuwe vaardigheden en het zelfvertrouwen van onze cliënten ontwikkeld. Langzaam krijgen zij zo het gevoel dat ook zij meetellen en nuttig zijn voor de samenleving." Het is volgens Marjo ook mogelijk om via het werken op de zorgboerderij toe te werken naar een reguliere baan op de arbeidsmarkt.

De Maashoeve draait vier dagen per week als zorgboerderij. Bij de start van de dag wordt samen koffie gedronken. Daarna gaat iedereen op maat - individueel of in kleine groepjes - aan de slag. Op de boerderij is altijd genoeg te doen. Voor veel mensen heeft het werken met dieren en planten en het in de buitenlucht actief zijn een positieve uitwerking. De gezonde lucht, het weidse uitzicht en dromen werken heilzaam. Sommige werkzaamheden zijn seizoensgebonden. Maar een aantal komt ook het hele jaar. Voorbeelden zijn melk geven aan de kalveren, koeienbedden schoonmaken en alle beesten verzorgen. Ook het werken in de biologische moestuin, waar ook een kasje aanwezig is, behoort tot de mogelijkheden.

Uit de programmaopzet blijkt dat er op de maandag voor de liefhebbers een creatieve middag wordt georganiseerd. Dan worden onder andere armbandjes geknoopt en vogelhuisjes beschilderd. Naast het werken in en rondom de boerderij is het samenzijn als groep ontzettend belangrijk. Vaak trakteert iemand voor zijn verjaardag en rond de kerstdagen wordt altijd een sfeervolle kerstviering gehouden.

De deelnemers wonen vaak (semi) zelfstandig of bij familie. Financiering geschiedt zowel via WMO, WLZ, als ook via PGB. Peter: "Maar onze echte beloning is als we mensen weer zien opbloeien. Daar doen we het uiteindelijk voor!"

Meer berichten