Duizenden mensen in actie voor een socialer Nederland

Duizenden inwoners van ons land komen van 11 tot en met 15 juni in actie voor een socialer Nederland. Zij doen mee met de landelijke collecte van het Oranje Fonds. Door geld op te halen willen zij ervoor zorgen dat ouderen niet eenzaam hoeven te zijn, kinderen niet in armoede op hoeven te groeien en er voor iedereen een plek is in onze samenleving. Geven aan de collectanten kan zowel aan de deur als ook online via www.oranjefondscollecteonline.nl.

REGIO - Iedere deelnemende collectant is verbonden aan een Nederlandse organisatie die mensen bij elkaar brengt. Dit kan een lokale dagbesteding voor mensen met een beperking zijn, maar bijvoorbeeld ook de lokale hockeyclub. Alle deelnemende organisaties hebben met elkaar gemeen dat ze ervoor zorgen dat mensen met elkaar in contact komen en dat ze een sociaal vangnet op kunnen bouwen.
De helft van de opbrengst mogen de deelnemers dan ook zelf houden, zodat zij met hun stichting of vereniging nog meer mensen bij elkaar kunnen brengen. De andere helft wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale projecten in de provincie waar gecollecteerd is. Denk hierbij aan projecten die eenzaamheid onder ouderen tegengaan of die ervoor zorgen dat mensen met een beperking gewoon mee kunnen doen in de maatschappij. Kijk voor meer informatie over het Oranje Fonds op www.oranjefonds.nl.

Meer berichten