Bas en Alexander met Suzanne Kivits, organisator van de Aquachallenge 2.0 in zwembad Die Heygrave met als goed doel 'Alles voor Mekaar'.
Bas en Alexander met Suzanne Kivits, organisator van de Aquachallenge 2.0 in zwembad Die Heygrave met als goed doel 'Alles voor Mekaar'. (Foto: )

Ook gemeente steunt 'Alles voor Mekaar'

Na de enorm succesvolle start van Stichting Alles voor Mekaar medio vorig jaar, sluiten steeds meer partners zich aan. Eind vorig jaar werd de samenwerking gevonden met het landelijke programma 'eentegeneenzaamheid' en nu verleent de gemeente Heusden subsidie.

VLIJMEN - Eenzaamheid blijft een actueel thema in de huidige maatschappij. Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Naarmate de mobiliteit afneemt en de sociale omgeving kleiner wordt, dreigt eenzaamheid. Het is een sluipend proces dat veel gevolgen kan hebben, psychologisch, fysiek en maatschappelijk. Alles voor Mekaar wil het steuntje in de rug zijn voor mensen die (dreigen te) vereenzamen. Dit door de buurt te activeren om meer oog voor elkaar te hebben. "We lopen hier in Nederland nooit zomaar bij iemand binnen. Op zich normaal, toch? Maar ook wel een beetje jammer. Want vooral eenzame oudere mensen kunnen wel wat gezelschap of hulp gebruiken", leggen Bas Groenendijk en Alexander van Weert, de oprichters van de stichting, uit

Kernteam
Zo'n 85% procent van de eenzame ouderen vindt het lastig eenzaamheid bespreekbaar te maken. "Door onze laagdrempeligheid komen de hulpvragen juist wel bij ons terecht", vertelt Alexander. "Tijdens de klus luisteren we goed en vertellen we over de vele mogelijkheden binnen de gemeente Heusden" , vult Bas aan. Omdat het College van de gemeente ziet dat met de inzet van Alles voor Mekaar eenzaamheid wordt voorkomen/bestreden en mensen langer thuis kunnen blijven wonen met zo min mogelijk professionele hulp, is besloten om een subsidie van 50.000 euro te verlenen voor de eerste helft van 2019. Vóór 1 juli 2019 wordt de inzet van Alles voor Mekaar geëvalueerd, waarna voor het tweede half jaar een subsidie van 25.000 euro overwogen kan worden. Alexander en Bas: "Wij zijn erg blij met deze ondersteuning vanuit de gemeente. Wij zijn met een kernteam van 3 personen al bijna een jaar fulltime bezig met het aanjagen van het 'voor mekaar gevoel' en het leggen van contacten tussen hulpvragers en supporters. Dat we dit nu door kunnen zetten, geeft ons een extra boost energie!".

Meer berichten