Sylvia Pullen (links) en Jolien Bouman zetten zich met hun Stichting High 5 in voor mensen met een beperking. Foto: Hans van den Eeden
Sylvia Pullen (links) en Jolien Bouman zetten zich met hun Stichting High 5 in voor mensen met een beperking. Foto: Hans van den Eeden (Foto: Hans van den Eeden)

Stichting High 5 steunt mensen met beperking

Het is belangrijk dat mensen met een beperking zo optimaal mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. "Wij zijn er van overtuigd dat een zinvolle dagbesteding hierbij het verschil kan maken", aldus de Haarsteegse Sylvia Pullen (51) en Jolien Bouman (32) uit Well. Het tweetal wil niet alleen praten, maar ook de handen in de Heusdense samenleving uit de mouwen steken. Daartoe hebben de sociaalpedagogisch werkers de stichting High5 opgericht.

OUDHEUSDEN - Oprichters Sylvia Pullen en Jolien Bouman worden daarbij gevoed door hun eigen ervaringen in het begeleiden van met mensen met een beperking. Hun benadering is om vooral te blijven focussen op de mogelijkheden en niet zozeer op de beperkingen. De stichting High 5 gaat zich vanuit de gemeente Heusden over de regio verder ontwikkelen.
De stichting High 5 richt zich op mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of sociale beperking. Als locatie wordt sinds kort vanuit buurthuis De Schakel aan de Vermeerstraat 58-A in Oudheusden gewerkt. "Dit omdat het buurthuis heel laagdrempelig is. Van hieruit gaan we leerwerkplekken voor de deelnemers koppelen aan allerlei bedrijven en instellingen in de gemeente Heusden", licht Jolien Bouman enthousiast toe.

Dagbesteding
Het gaat bijvoorbeeld om dagbesteding binnen de supermarkt, horeca, het buurthuiswerk, een zorgcentrum, basisscholen, de bibliotheek of het verzorgen van dieren. Om voor deze leerwerkplekken in aanmerking te komen, moeten de deelnemers een dagbestedingsindicatie hebben. De kosten worden vergoed vanuit de WMO, het PGB en de WLZ.

Coaching op maat
Stichting High5 gaat deelnemers op maat coachen op hun talenten. Sylvia Pullen licht toe dat de stichting High5 met het initiatief een bijdrage wil leveren om de trots en eigenwaarde van mensen met een beperking te vergroten. Beide ondernemende dames zitten niet stil en blijven niet achter de laptop zitten. Als proactieve kwartiermakers zijn contacten met de gemeente Heusden, ondernemers, instellingen en Baanbrekers gelegd. "Het doel van deze gesprekken is om te bepalen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hierbij staan de deelnemers centraal. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid, trots en eigenwaarde loopt als rode draad door ons initiatief heen. Vanuit diverse kanten is er belangstelling en waardering voor ons initiatief. Maar laat duidelijk zijn: er moet nog veel gebeuren. We gaan het concept al werkende ontwikkelen", aldus Bouman.

Uitbreiding
De stichting High5 wil op termijn ook in andere plaatsen van start gaan. Gedacht wordt aan dorpen in het Land van Heusden en Altena. Bedrijven, instellingen en andere belangstellenden kunnen contact opnemen door te mailen naar info@stichtinghigh5.nl, telefonisch op 06-57454754, of kijk op www.stichtinghigh5.nl.

Meer berichten