De Kastanjelaan-West is als doorgaande weg en sluiproute in de spits een drukke weg met hoge snelheden. Een veilige en overzichtelijke oversteekplaats voor schoolgaande kinderen is volgens Tijs van Beurden (links) en Koen Paquay dan ook een noodzaak. Foto: Yuri Floris Fotografie
De Kastanjelaan-West is als doorgaande weg en sluiproute in de spits een drukke weg met hoge snelheden. Een veilige en overzichtelijke oversteekplaats voor schoolgaande kinderen is volgens Tijs van Beurden (links) en Koen Paquay dan ook een noodzaak. Foto: Yuri Floris Fotografie (Foto: Yuri Floris Fotgrafie)

Buurt Kastanjelaan-West komt in actie

De buurt aan de Kastanjelaan-West in Drunen eist een oplossing voor de onveilige oversteekplaats ter hoogte van basisschool De Bolster. Op het door ouders, kinderen en buurtbewoners gevreesde zebrapad vinden wekelijks een aantal bijna-aanrijdingen plaats. Een Russische roulette die een halt moet worden toegezegd.

DRUNEN - Na opnieuw een bijna-aanrijding is de maat vol. Ook Tijs van Beurden wordt dagelijks geconfronteerd met de gevaarlijke oversteekplaats wanneer hij zijn kinderen naar school brengt. "Een jaar geleden brachten we deze situatie al onder de aandacht bij de gemeente", aldus Tijs, woordvoerder van de buurt. "De enige reactie was destijds dat er qua budget weinig mogelijkheden waren om aanpassingen te verrichten aangezien de aanwezige drempel al kostbaar was." De buurt stelt voor de oversteekplaats 10 meter te verplaatsen naar een reeds aanwezig wegeiland met zigzaghekken. "Met een zebrapad over een stevige snelheid dempende drempel, knipperende kattenogen en signaleringsborden is de oversteekplaats voor iedere verkeersdeelnemer veilig en overzichtelijk", geeft Tijs aan. "En het is voor relatief lage kosten te realiseren." Het afgelopen jaar hebben de buurtbewoners tevergeefs meerdere malen melding gedaan van de gevaarlijke situatie bij de gemeente. Tijs: "Steeds werd een terugkoppeling beloofd, maar die bleef, ook na talloze telefoontjes, uit. Er werd niets mee gedaan." Nu, met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, treedt de buurt eensgezind naar buiten om een statement te maken. "We hebben Heusden Transparant benaderd welke de Gemeenteraad heeft aangeschreven met concrete vragen voor de aanstaande vergadering", aldus Tijs. "Daarbij is er zowel door de directeur van basisschool De Bolster als door de buurt een brief naar de gemeente verzonden waarin wij onze zorgen uiten. We hebben tevens ruim 80 handtekeningen verzameld. Dat lijkt niet veel, maar de gehele buurt heeft getekend." De buurt verwacht op korte termijn een reactie van de gemeente met concrete oplossingen. "We willen enkel een veilige oplossing voor alle verkeersgebruikers en een ernstige aanrijding voorkomen", benadrukt Tijs. "Mocht er geen adequate reactie volgen, komen wij als buurt in actie door een week lang het verkeer bij te stremmen tussen 08.00 en 08.30 uur voor een veilige oversteek." Wethouder Van Bokhoven reageert als volgt: "Vorig jaar zijn er aanpassingen verricht, maar gezien de zorgen die de buurtbewoners uiten, gaan we opnieuw naar de situatie en verbeteringsmogelijkheden kijken. Hierover gaan wij met de betrokkenen in gesprek."

Meer berichten