Bestuursleden Meriam van Mierlo en Anne-Marie van Loon van KBO Nieuwkuijk hopen op korte termijn nieuwe (bestuurs)leden te mogen verwelkomen. Foto: Yuri Floris Fotografie
Bestuursleden Meriam van Mierlo en Anne-Marie van Loon van KBO Nieuwkuijk hopen op korte termijn nieuwe (bestuurs)leden te mogen verwelkomen. Foto: Yuri Floris Fotografie (Foto: Yuri Floris)

Bindmiddel voor senioren in het dorp

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Nieuwkuijk wil zich in 2018 verjongen en vernieuwen. Ook is de Vereniging, die zich richt op senioren vanaf 55 jaar, op zoek naar nieuwe leden en bestuursleden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de toon voor komend jaar gezet.

NIEUWKUIJK - Uit alles blijkt dat de vereniging die 160 leden telt een belangrijk bindmiddel binnen Nieuwkuijk is. "Als KBO Nieuwkuijk bestaan we al ruim veertig jaar en onze leden zijn van harte welkom in het patronaatsgebouw", licht voorzitter Meriam van Mierlo toe. Gedreven vertelt ze dat de KBO zich richt op belangenbehartiging, ontmoeting, recreatie en educatie. Tijdens de jaarvergadering in februari komen de huishoudelijke zaken aan de orde. Leden die 25, 40 of 50 jaar lid zijn worden dan gehuldigd. Het programma voor de maand maart heeft een informatief karakter, met thema's zoals onder andere veiligheid, verzekeringen en de rol van de notaris. In de meimaand wordt de traditionele bedevaart naar Maria in Elshout gehouden. In juni is er een gezellige dagtocht en in de maand staat een halve dagtocht op het programma. Voor belangstellenden is er ook de mogelijkheid om op donderdagmiddag koersbal te spelen en/of te kienen. Tevens wordt er iedere eerste donderdagavond van de maand gerikt en gejokerd. Vanaf mei worden, op de donderdagen, de KBO-ers sportief uitgedaagd. Iedere week wordt dan een fietstocht gehouden of wordt er Jeu de boules gespeeld. Creatief kan men zich van september tot en met mei iedere maandagmiddag uitleven tijdens een handvaardigheidsmiddag. En samen met de afdeling Haarsteeg wordt tenslotte de traditionele kerstviering georganiseerd. Ook zijn leden van de KBO uitgenodigd voor het seniorencarnaval van Knotwilgendam.
Meriam van Mierlo vertelt dat de KBO-afdeling aangesloten is bij de KBO-Brabant. KBO Brabant behartigt de belangen bij de provincie en instanties. Op gemeentelijk niveau heeft KBO-Nieuwkuijk zitting in het Senioren Overleg Gemeente Heusden (SOGH). Hierbij is belangenbehartiging een speerpunt. "In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen vragen we aan de politieke partijen wat ze voor de ouderen gaan doen. Ook richt SOGH op het welzijn en het gehele ouderenbeleid van de gemeente Heusden. Omdat we een grote variatie aan activiteiten hebben, is lid worden van de KBO erg leuk. Ook nieuwe inwoners leren zo snel nieuwe mensen kennen. Om een en ander mogelijk te maken, hebben we ook dringend bestuursleden nodig. Het is de moeite meer dan waard", aldus voorzitter Van Mierlo. Meer info: 073-5118075, of mail naar        meriamvanmierlo@zxiggo.nl.

Meer berichten